رفتن به محتوای اصلی
x

نتایج رقابت ها

 • نتایج مسابقات شطرنج - تیمی
 • نتایج مسابقات شطرنج - تیمی

   

 • نتایج مسابقات شطرنج - انفرادی
 • نتایج مسابقات شطرنج - انفرادی

   

 • نتایج و مقام های شرکت کننده دانشگاه های شرکت کننده در مسابقات فوتسال المپیاد
 • نتایج و مقام های شرکت کننده دانشگاه های شرکت کننده در مسابقات فوتسال المپیاد

   

 • مقام دانشگاه های شرکت کننده در مسابقات والیبال المپیاد
 • نتایج کلی مسابقات والیبال

   

 • نتایج نهایی مسابقات دو و میدانی - پرتاب وزنه جمعه (1401/06/04)
 • نتایج نهایی مسابقات دو و میدانی - پرتاب وزنه

   

 • نتایج نهایی مسابقات دو و میدانی - 100 متر جمعه (1401/06/04)
 • نتایج نهایی مسابقات دو و میدانی (100 متر)

   

 • نتایج روزانه مسابقات والیبال - جمعه (1401/06/04)
 • نتایج روزانه مسابقات والیبال

   

 • نتایج روزانه مسابقات فوتسال - جمعه  (1401/06/04)
 • نتایج روزانه مسابقات فوتسال 

   

 • نتایج نهایی مسابقات فوتسال - پنجشنبه (1401/06/03) 

فوتسال 4

 

 • نتایج نهایی مسابقات فوتسال - چهارشنبه (1401/06/02) 

فوتسال 4

 • نتایج نهایی مسابقات تنیس روی میز دوبل - چهارشنبه (1401/06/02)
 • نتایج مسابقات تنیس دوبل

  * نتایج نهایی مسابقات تنیس روی میز تک نفره - چهارشنبه (1401/06/02)

 • نتایج مسابقات تنیس روی میز
 • * نتایج نهایی مسابقات والیبال - چهارشنبه (1401/06/02)
 • نتایج مسابقات نهایی والیبال

   

 •  نتایج مسابقات فوتسال- سه شنبه(1401/06/01) 

فوتسال 3

 •  نتایج مسابقات والیبال- سه شنبه(1401/06/01) 

والیبال 3

 •  نتایج مسابقات تنیس روی میز- سه شنبه(1401/06/01) 

تنیس 3

 

 • نتایج مسابقات فوتسال- دوشنبه(1401/05/31) 
 • فوتسال 2

   

 • نتایج مسابقات والیبال- دوشنبه(1401/05/31)

والیبال 2

 

 •   نتایج مسابقات تنیس روی میز- دوشنبه (1401/05/31)

تنیس 2 

* نتایج مسابقات فوتسال- یکشنبه (1401/05/30)

والیبال 1

 

 • نتایج مسابقات والیبال- یکشنبه (1401/05/30)

والیبال 1

 

 • نتایج مسابقات تنیس روی میز- یکشنبه (1401/05/30)

تنیس1

 

 

 

 

 

 

 

فایل
پیوست اندازه
نتایج روز اول - تمام رشته ها (1.82 مگابایت) 1.82 مگابایت
نتایج مسابقات فوتسال- یکشنبه (1401/05/30) (81.27 کیلوبایت) 81.27 کیلوبایت
نتایج مسابقات والیبال- یکشنبه (1401/05/30) (79.94 کیلوبایت) 79.94 کیلوبایت
نتایج مسابقات تنیس روی میز- یکشنبه (1401/05/30) (91.6 کیلوبایت) 91.6 کیلوبایت
* نتایج مسابقات تنیس روی میز- دوشنبه (1401/05/31) (462.38 کیلوبایت) 462.38 کیلوبایت
نتایج مسابقات والیبال- دوشنبه (1401/05/31) (462.38 کیلوبایت) 462.38 کیلوبایت
نتایج مسابقات فوتسال - دوشنبه (1401/05/31) (53 کیلوبایت) 53 کیلوبایت
نتایج کلی مسابقات در روز دوم رقابتها دوشنبه ۳۱ مردادماه (1.44 مگابایت) 1.44 مگابایت
نتایج مسابقات فوتسال - سه شنبه(1401/06/01) (51.54 کیلوبایت) 51.54 کیلوبایت
نتایج مسابقات تنیس روی میز- سه شنبه(1401/06/01) (101.36 کیلوبایت) 101.36 کیلوبایت
نتایج مسابقات والیبال- سه شنبه(1401/06/01) (77.24 کیلوبایت) 77.24 کیلوبایت
نتایج نهایی مسابقات تنیس روی میز دوبل - چهارشنبه (1401/06/02) (83.05 کیلوبایت) 83.05 کیلوبایت
نتایج نهایی مسابقات تنیس روی میز تک نفره - چهارشنبه (1401/06/02) (81.96 کیلوبایت) 81.96 کیلوبایت
نتایج نهایی مسابقات والیبال - چهارشنبه (1401/06/02) (83.95 کیلوبایت) 83.95 کیلوبایت
نتایج نهایی مسابقات فوتسال- چهارشنبه (1401/06/02) (51.67 کیلوبایت) 51.67 کیلوبایت
نتایج نهایی مسابقات فوتسال- پنجشنبه(1401/06/03) (64.79 کیلوبایت) 64.79 کیلوبایت
نتایج روزانه مسابقات فوتسال - جمعه (1401/06/04) (64.67 کیلوبایت) 64.67 کیلوبایت
نتایج روزانه مسابقات والیبال - جمعه (1401/06/04) (84.09 کیلوبایت) 84.09 کیلوبایت
نتایج نهایی مسابقات دو و میدانی - 100 متر جمعه (1401/06/04) (430.53 کیلوبایت) 430.53 کیلوبایت
نتایج نهایی مسابقات دو و میدانی - پرتاب وزنه جمعه (1401/06/04) (629.03 کیلوبایت) 629.03 کیلوبایت
نتایج کلی مسابقات تا روز هفتم رقابت ها - شنبه (1401/06/05) (2.3 مگابایت) 2.3 مگابایت
مقام دانشگاه های شرکت کننده در مسابقات والیبال المپیاد (57.05 کیلوبایت) 57.05 کیلوبایت
نتایج و مقام های شرکت کننده دانشگاه های شرکت کننده در مسابقات فوتسال المپیاد (76.55 کیلوبایت) 76.55 کیلوبایت
نتایج مسابقات شطرنج - تیمی (682.63 کیلوبایت) 682.63 کیلوبایت
نتایج مسابقات شطرنج - انفرادی (758.89 کیلوبایت) 758.89 کیلوبایت

تحت نظارت وف ایرانی